sanjaj.
zamišljaj.
stvaraj.

Tko smo i što radimo

Ciljevi Udruge Dobar dan su:

  • razvijanje znanja, vještina i kompetencija za osobni i poslovni rast
  • razvijanje novih pristupa obrazovanju i odgoju djece i mladih koji će im omogućiti konkurentnost na tržištu rada
  • pomaganje skupinama u društvu koje su u riziku od društvene isključenosti
  • podupiranje djelatnosti koje su usklađene s održivim razvojem.

 

Svojim djelovanjem želimo nadopuniti:

  • usluge od javnog interesa iz područja obrazovanja, kulture i ekologije
  • socijalne djelatnosti vezane na djecu i mlade s poteškoćama u razvoju
  • kvalitetno uključivanje starijih osoba u društvo

 

Udruga posluje po načelima društvenog poduzetništva

  • društveno odgovorno poslovanje – prioriteti Udruge su društveni i okolišni ciljevi
  • ekonomska demokracija – članovi Udrugom upravljaju zajednički na demokratskom načelu neposrednog sudjelovanja u donošenju odluka
  • održivi razvoj – djelovanje Udruge temelji se na tri razvojna načela: tehnološkom napretku, zaštiti okoliša i sudjelovanja svih zainteresiranih sudionika u odlučivanju
Udruga Dobar dan

OBRAZUJEMO.
POVEZUJEMO.
UKLJUČUJEMO.
GRADIMO BOLJU HRVATSKU.

Strateški okvir

S

vojim znanjem želimo doprinjeti razvoju RH sukladno strategiji Europa 2020. za pametan, održiv i uključiv rast. Težište naših aktivnosti je na prioritetnim temama (predvodničkim inicijativama): „Mladi u pokretu“, „Program za nove vještine i radna mjesta“, „Europska platforma protiv siromaštva“ i „Resursno učinkovita Europa“.
„Mladi u pokretu“ s ciljem povećanja učinka obrazovnih sustava i olakšanja ulaska mladih na tržište rada.
„Program za nove vještine i radna mjesta“ s ciljem modernizacije tržišta rada te osnaživanja ljudi razvojem njihovih vještina tijekom cijeloga života.
„Europska platforma protiv siromaštva“ s ciljem jamčenja društvene i teritorijalne povezanosti na način da svi imaju koristi od prednosti rasta i radnih mjesta te da se ljudima koji pate od siromaštva i socijalne isključenosti omogući dostojanstven život i aktivno sudjelovanje u društvu.
„Resursno učinkovita Europa“ poticanje ekološki pozitivnih promjena u potrošnji i proizvodnji malih i srednjih poduzetnika te kućanstava.

Udruga Dobar dan

Dokumenti

Statut Udruge Dobar dan

Pristupnica za članstvo u udruzi

Istupnica iz clanstva Udruge Dobar dan

Udruga Dobar dan
Vinogradi 25
10000 Zagreb

info@dobardan.hr

Radno vrijeme: pon-pet 09-16h
Telefon: +385 91 220 0077

Copyright Udruga Dobar dan. All Rights Reserved © 2021